miércoles, 14 de enero de 2015

El Naturalistes experts

És fonamental en aquest projecte que les caixes nius bau·aus siguin estèticament atractives, però no només per als nostres ulls, si no per als ocells que han d'escollir-les com a cau ideal per a criar a la seva família.

És per això que ens vàrem adreçar a naturalistes de la zona que estiguessin disposats a oferir-nos els seus coneixements de la matèria. El primer va ser pere Alzina i Bilbeny, que ens va introduïr d'una manera exquisita en aquest terreny. El segón va ser Eduard Viver, que ens va mostrar les caixes nius que està construïnt i la seva tasca de divulgació.


Vàrem visitar el seu espai de biodiversitat activa natural i casolana. Ell c
rea i ven caixes nius també i està obert a oferir xerrades sobre aquest tema i atendre qualsevol consulta que es tingui en relació amb les caixes nius.

Ell i la seva família han participat en el vídeo que estem gravant per a la campanya de crowdfunding que començarem per a llançar el projecte bau·aus.


Dóna gust trobar-se amb gent tan identificada amb el projecte bau·aus.
Gràcies a tots!


jueves, 8 de enero de 2015

Presentació del projecte Bau·aus


La idea BauAus és un projecte senzill que amaga  múltiples accions positives.
Volem ampliar la quantitat de caixes nius per a ocells que tenim al territori proper i fomentar aquesta acció des dels particulars.
Construim caixes nius belles i funcionals, i les proposem com un objecte regalable.

Les caixes Niu Bau·Aus tienen en compte dos aspectes:

B e l l e s a
Volem objectes bonics, de bon material i forma, que harmonitzin l'espai.
Construïdes amb fustes reciclades i amb aquelles que arriben de boscos regulats amb el segell de certificació FSC.
Il·lustrades amb una tècnica d'estampació manual no agressiva que permeti decorar-les una a una.

F u n c i o n a l i t a t
És fonamental per a la finalitat del projecte que aquestes caixes siguin adequades perquè els ocells puguin  niar en elles. El disseny d'aquestes s'ha realitzat sota la supervisió de naturalistes especialitzats en la nidificació d'aus en caixes niu. La seva grandària, la proporció dels seus buits, les distàncies de tots els elements són les adequades per al desenvolupament de la nidificació.


Primer prototip construït per el naturalista Eduardo Viver.