jueves, 8 de enero de 2015

Presentació del projecte Bau·aus


La idea BauAus és un projecte senzill que amaga  múltiples accions positives.
Volem ampliar la quantitat de caixes nius per a ocells que tenim al territori proper i fomentar aquesta acció des dels particulars.
Construim caixes nius belles i funcionals, i les proposem com un objecte regalable.

Les caixes Niu Bau·Aus tienen en compte dos aspectes:

B e l l e s a
Volem objectes bonics, de bon material i forma, que harmonitzin l'espai.
Construïdes amb fustes reciclades i amb aquelles que arriben de boscos regulats amb el segell de certificació FSC.
Il·lustrades amb una tècnica d'estampació manual no agressiva que permeti decorar-les una a una.

F u n c i o n a l i t a t
És fonamental per a la finalitat del projecte que aquestes caixes siguin adequades perquè els ocells puguin  niar en elles. El disseny d'aquestes s'ha realitzat sota la supervisió de naturalistes especialitzats en la nidificació d'aus en caixes niu. La seva grandària, la proporció dels seus buits, les distàncies de tots els elements són les adequades per al desenvolupament de la nidificació.


Primer prototip construït per el naturalista Eduardo Viver. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario